Μεταφορά, Διαμονή, Φαγήτο

XΟΡΩΔΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑ

Το Φεστιβάλ δεν συνεισφέρει στα ταξιδιωτικά έξοδα των χορωδιών από και προς την Πρέβεζα.

Πώς θα έρθετε

Με λεωφορείο: Η Πρέβεζα απέχει 370km από την Αθήνα (περίπου 5 ώρες) και 350km από τη Θεσσαλονίκη (περίπου 5 ώρες).

Διαμονή - Διατροφή

Τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διατροφής θα αναληφθούν από τις ίδιες τις χορωδίες.