26ος Διεθνής Χορωδιακός Διαγωνισμός Χορωδιακής Μουσικής

XΟΡΩΔΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑ

1ο μέρος: 26ος Διεθνής Χορωδιακός Διαγωνισμός Χορωδιακής  Μουσικής

 

Κατηγορίες διαγωνισμού

 

Κατηγορία  A

Μικτές Χορωδίες

Ρεπερτόριο

(Επιτρέπονται μόνο πρωτότυπες συνθέσεις)

4 θρησκευτικά έργα (ένα έργο από την εποχή της Αναγέννησης ή του μπαρόκ, ένα έργο από την εποχή του ρομαντισμού, ένα έργο από τις αρχές του 20 αιώνα, ένα έργο συνθέτη γεννημένου μετά τα 1970). Μπορεί να συμπεριληφθεί κι άλλο θρησκευτικό έργο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Αριθμός μελών

Ελάχιστο όριο ορίζεται στα 21 μέλη

Όρια ηλικιών

Απεριόριστο

Διάρκεια προγράμματος

15-20 λεπτά καθαρής μουσικής

Συνοδεία οργάνων

Δεν επιτρέπεται

Ελεύθερη επιλογή τονικότητας (καθορισμένη εκ των προτέρων).

 

Κατηγορία  B

Χορωδίες ομοίων φωνών (ανδρικές ή γυναικείες)

Ρεπερτόριο

(Επιτρέπονται μόνο πρωτότυπες συνθέσεις)

4 θρησκευτικά έργα (ένα έργο από την εποχή της Αναγέννησης ή του μπαρόκ, ένα έργο από την εποχή του ρομαντισμού, ένα έργο από τις αρχές του 20 αιώνα, ένα έργο συνθέτη γεννημένου μετά τα 1970). Μπορεί να συμπεριληφθεί κι άλλο θρησκευτικό έργο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Αριθμός μελών

Ελάχιστο όριο ορίζεται στα 21 μέλη

Όρια ηλικιών

Απεριόριστο

Διάρκεια προγράμματος

15-20 λεπτά καθαρής μουσικής

Συνοδεία οργάνων

Δεν επιτρέπεται

Ελεύθερη επιλογή τονικότητας (καθορισμένη εκ των προτέρων).

 

Κατηγορία  C

Παιδικές Χορωδίες

Ρεπερτόριο

(Επιτρέπονται μόνο πρωτότυπες συνθέσεις)

4 θρησκευτικά έργα (ένα έργο από την εποχή της Αναγέννησης ή του μπαρόκ, ένα έργο από την εποχή του ρομαντισμού, ένα έργο από τις αρχές του 20 αιώνα, ένα έργο συνθέτη γεννημένου μετά τα 1970). Μπορεί να συμπεριληφθεί κι άλλο θρησκευτικό έργο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Αριθμός μελών

Ελάχιστο όριο ορίζεται στα 21 μέλη

Όρια ηλικιών

Έως 18 ετών

Διάρκεια προγράμματος

15-20 λεπτά καθαρής μουσικής

Συνοδεία οργάνων

Μέχρι 2 έργα

Ελεύθερη επιλογή τονικότητας (καθορισμένη εκ των προτέρων).

 

Κατηγορία  D

Χορωδίες δωματίου / Φωνητικά Σύνολα

(μικτά, ανδρικά ή γυναικεία)

 

Ρεπερτόριο

(Επιτρέπονται μόνο πρωτότυπες συνθέσεις)

4 θρησκευτικά έργα (ένα έργο από την εποχή της Αναγέννησης ή του μπαρόκ, ένα έργο από την εποχή του ρομαντισμού, ένα έργο από τις αρχές του 20 αιώνα, ένα έργο συνθέτη γεννημένου μετά τα 1970). Μπορεί να συμπεριληφθεί κι άλλο θρησκευτικό έργο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Αριθμός μελών

Μέγιστο όριο ορίζεται στα 20 μέλη

Όρια ηλικιών

Απεριόριστο

Διάρκεια προγράμματος

15-20 λεπτά καθαρής μουσικής

Συνοδεία οργάνων

Δεν επιτρέπεται

Ελεύθερη επιλογή τονικότητας (καθορισμένη εκ των προτέρων).

 

Κατηγορία  E

Νεανικές Χορωδίες

(μικτές, ανδρικές ή γυναικείες)

Ρεπερτόριο

(Επιτρέπονται μόνο πρωτότυπες συνθέσεις)

4 θρησκευτικά έργα (ένα έργο από την εποχή της Αναγέννησης ή του μπαρόκ, ένα έργο από την εποχή του ρομαντισμού, ένα έργο από τις αρχές του 20 αιώνα, ένα έργο συνθέτη γεννημένου μετά τα 1970). Μπορεί να συμπεριληφθεί κι άλλο θρησκευτικό έργο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Αριθμός μελών

Ελάχιστο όριο ορίζεται στα 21 μέλη

Όρια ηλικιών

Έως 25 ετών

Διάρκεια προγράμματος

15-20 λεπτά καθαρής μουσικής

Συνοδεία οργάνων

Μέχρι 2 έργα

Ελεύθερη επιλογή τονικότητας (καθορισμένη εκ των προτέρων).

 

Θεματικές κατηγορίες

 

Κατηγορία  F

Spiritual, Gospel, Jazz, Pop, φολκλορική μουσική, έντεχνη μουσική, βυζαντινό μέλος

Ρεπερτόριο

Κάθε χορωδία ερμηνεύει τουλάχιστον 4 διασκευασμένα έργα που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες υποκατηγορίες. Μπορεί να συμπεριληφθεί κι άλλο έργο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Αριθμός μελών

Απεριόριστο

Όρια ηλικιών

Απεριόριστο

Διάρκεια προγράμματος

15-20 λεπτά καθαρής μουσικής

Συνοδεία οργάνων

Απεριόριστο

Ελεύθερη επιλογή τονικότητας (καθορισμένη εκ των προτέρων).

 

Κατηγορία  G

Ελεύθερο πρόγραμμα πρωτότυπης χορωδιακής μουσικής

Ρεπερτόριο

(Επιτρέπονται μόνο πρωτότυπες συνθέσεις)

Κάθε χορωδία ερμηνεύει τουλάχιστον 4 πρωτότυπα χορωδιακά έργα. Ο χαρακτήρας και  ο βαθμός δυσκολίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της κάθε χορωδίας. Μπορεί να συμπεριληφθεί κι άλλο έργο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Αριθμός μελών

Απεριόριστο

Όρια ηλικιών

Απεριόριστο

Διάρκεια προγράμματος

15-20 λεπτά καθαρής μουσικής

Συνοδεία οργάνων

Απεριόριστο

Ελεύθερη επιλογή τονικότητας (καθορισμένη εκ των προτέρων).

 

Σημείωση: Στους χώρους των συναυλιών δίνεται η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρικού πιάνου.

 

Διεθνής Κριτική Επιτροπή (Δ.Κ.Ε.)

 

            Οι διαγωνιστικές εκτελέσεις θα βαθμολογηθούν από τουλάχιστον 3μελή Διεθνή Κριτική Επιτροπή (Δ. Κ. Ε.), που θα απαρτίζεται από διάσημους Έλληνες και ξένους μουσικούς.

Κάθε εκτέλεση έργου θα αξιολογείται και θα βαθμολογείται σύμφωνα με τα  παρακάτω κριτήρια:

 • Τεχνική υποδομή (ρυθμός, άρθρωση, ήχος),
 • Βαθμός δυσκολίας των έργων,
 • Τονική ακρίβεια,
 • Ερμηνεία (καλλιτεχνική εκτέλεση), &
 • Υφολογική πιστότητα.

 

            Η Δ. Κ. Ε. Θα βαθμολογήσει την συνολική τεχνική κατάρτιση και εμφάνιση της χορωδίας λαμβάνοντας υπόψη της, τόσο την επιλογή του διαγωνιστικού ρεπερτορίου, όσο και την ικανότητα της χορωδίας να επικοινωνεί με το κοινό της. Τα αποτελέσματα της Δ. Κ. Ε. θα είναι τελεσίδικα και απρόσβλητα από κάθε πλευρά.

 

Βαθμολόγηση / Μετάλλια

           

            Η Δ. Κ. Ε. θα απονείμει μετάλλια στις χορωδίες που θα λάβουν την ακόλουθη βαθμολογία:

Από      90,00   έως      100,00  βαθμούς,          χρυσό μετάλλιο

Από      80,00   έως      89,99   βαθμούς,          άργυρο μετάλλιο

Από      70,00   έως      79,99   βαθμούς,         χάλκινο μετάλλιο

 

Βαθμολόγηση / Χρηματικά Έπαθλα

 

            Τα ακόλουθα χρηματικά έπαθλα θα απονεμηθούν στις χορωδίες με χρυσό μετάλλιο και πρώτο βραβείο στην κατηγόρια τους, που ισοδυναμεί με την υψηλότερη βαθμολογία κάθε κατηγόριας:

 

Κατηγορία A:                500€ και 1ο Βραβείο

Κατηγορία B:                400€ και 1ο Βραβείο

Κατηγορία C:                400€ και 1ο Βραβείο

Κατηγορία D:               300€ και 1ο Βραβείο

Κατηγορία E:                400€ και 1ο Βραβείο

Κατηγορία F:                400€ και 1ο Βραβείο

Κατηγορία G:               400€ και 1ο Βραβείο

 

Βαθμολόγηση / Ειδικά Βραβεία

 

            H Δ. Κ. Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει και αλλά ειδικά βραβεία, που μπορεί να αφορούν:

 • Την καλύτερη εκτέλεση από τις ελληνικές χορωδίες
 • Την καλύτερη εκτέλεση ορθόδοξου ύμνου
 • Την καλύτερη εκτέλεση φολκλόρ
 • Την καλύτερη διεύθυνση, κ.τ.λ.

 

Τελετή βράβευσης

 

            Η ανακοίνωση και απονομή των βραβείων, διπλωματών, μεταλλίων και χρηματικών επάθλων θα λάβει χώρα σε ειδική τελετή ενώπιον κοινού και επίσημων στη διάρκεια της τελετής λήξης του φεστιβάλ. Οι χορωδίες που θα εμφανιστούν θα επιλεγούν αυστηρά από την Κριτική Επιτροπή και θα ερμηνεύσουν 1 έως 2 τραγούδια από αυτά που θα υποδείξει η Κριτική Επιτροπή.

 

Συναυλίες εκτός διαγωνισμού

           

Στις συναυλίες εκτός διαγωνισμού μπορεί να συμμετέχουν και χορωδίες που δεν θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Ο τόπος και ο χρόνος θα καθορίζονται από την οργανωτική επιτροπή, θα αποδίδονται έργα ελεύθερης επιλογής, «a cappella», διάρκειας 10-15 λεπτών. Το πρόγραμμα των εμφανίσεων θα ανακοινωθεί ύστερα από επικοινωνία και συνεννόηση με τις συμμετέχουσες χορωδίες

 

Διαδικασία αίτησης συμμετοχής

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει οριστικά την 1η Ιουνίου 2021.

 

            Κάθε χορωδία θα πρέπει να προσκομίσει:

 • Αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη
 • Πρόσφατη ηχογράφηση (σε CD ή 7 αρχεία MP3 μέσω e-mail)
 • Το ρεπερτόριο για το διαγωνισμό με την σειρά απόδοσής του , η οποία δεν θα μπορεί να αλλάξει.
 • Έξι (6) παρτιτούρες από κάθε έργο σε πρωτότυπη μορφή(δεν επιστρέφονται)
 • Βιογραφικό σημείωμα της χορωδίας και του μαέστρου (στα ελληνικά και τα αγγλικά σε περίπου 250 λέξεις)
 • Μια (1) φωτογραφία της χορωδίας και του μαέστρου(σε υψηλή ανάλυση)

 

            Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να σταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία»

Ταχυδρομική Θυρίδα 29 - 481 00 Πρέβεζα

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και στα ακόλουθα:

 

Τηλ.:    (2682) 0 24915 / 0 29852

Fax:      (2682) 0 29852

Κιν.:     697 30 50 626

E-mail: armonia4@otenet.gr, prevezachoralfestival@gmail.com

 

Ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο http://www.armoniachoir.gr/festival/el/  ή https://www.facebook.com/InternationalChoralFestivalOfPreveza/

 

 

Εγγραφή – Δικαίωμα συμμετοχής

 

Όσες χορωδίες επιλεγούν για να συμμετέχουν από την Οργανωτική Επιτροπή, θα πρέπει ΑΜΕΣΩΣ να καταβάλλουν το ποσό των 150,00€ ως προκαταβολή έναντι των οργανωτικών εξόδων που θα προκύψουν.

Κάθε χορωδία που θα συμμετέχει στο φεστιβάλ ή στο διαγωνισμό ή και στα δύο μαζί θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 30€ κατά άτομο συμπεριλαμβανομένων μαέστρου, λοιπών μουσικών και συνοδών ως δικαίωμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Στο ανωτέρω ποσό  ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ το κόστος διαμονής ή διατροφής. Συνεπώς, λίγο πριν τις 15 Ιουνίου 2021 θα υπολογίζεται το συνολικό κόστος συμμετοχής κάθε χορωδίας σύμφωνα με τον αριθμό συμμετεχόντων που θα δηλώνει και έτσι θα βγαίνει το τελικό ποσό συμμετοχής αφού θα αφαιρείται και η προκαταβολή των 150,00€.

Τα τέλη εγγραφής, μπορεί να αποστέλλονται  μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση του Φεστιβάλ ή να κατατίθενται  στον παρακάτω λογαριασμό τραπέζης:

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Χορωδία Πρέβεζας “Αρμονία”

Αριθμός λογαριασμού: 448/480188-16

Swift Code – Bic:  ETHNGRAA

IBAN:  GR 7201 1044 8000 0044 8480 18816

 

Διαδικασία Επιλογής

 

Μόνο οι χορωδίες που θα αποστείλουν πλήρη φάκελο θα αξιολογηθούν. Φυσικά, η καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ είναι σε θέση να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που θα γεννηθούν, καθώς και να προσφέρει χρήσιμες υποδείξεις προς τις συμμετέχουσες χορωδίες.

Με την παραλαβή όλου του απαραίτητου υλικού, ο φάκελος θα αξιολογείται και η αιτούσα χορωδία θα ενημερώνεται άμεσα για το αν θα γίνεται αποδεκτή ή όχι στο φεστιβάλ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την επιλογή θα δοθεί στην επιλογή του προτεινομένου ρεπερτορίου καθώς και στο CD που θα στείλουν οι υποψήφιες χορωδίες.

 

 

Κόστος ταξιδίου

 

Το Φεστιβάλ δεν συνεισφέρει στα ταξιδιωτικά έξοδα των χορωδιών από και προς την Πρέβεζα.

 

Πώς θα έρθετε

 

Με λεωφορείο: Η Πρέβεζα απέχει 370km από την Αθήνα (περίπου 5 ώρες) και 350km από τη Θεσσαλονίκη (περίπου 5 ώρες).

 

Διαμονή - Διατροφή

 

Τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διατροφής θα αναληφθούν από τις ίδιες τις χορωδίες.

 

Αναμετάδοση, Ηχογράφηση και Φωτογραφικά Δικαιώματα

 

Είναι όρος συμμετοχής ότι κάθε χορωδία αποδέχεται ότι:

 • Όποια συναυλία δώσει κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ μπορεί να φωτογραφηθεί, να αναμεταδοθεί ζωντανά και/ή να ηχογραφηθεί/μαγνητοσκοπηθεί για περαιτέρω αναπαραγωγή και/ή αναμετάδοση στο ραδιόφωνο και/ή την τηλεόραση χωρίς πληρωμή της χορωδίας (ή ομάδα παραδοσιακού χορού ή ορχήστρα)
 • Όλα τα δικαιώματα αναμετάδοσης και φωτογράφησης οποιασδήποτε παρουσίασης στο Φεστιβάλ, θα ανήκει στο Φεστιβάλ που θα είναι ελεύθερο να την καταστρέψει ή να τα χρησιμοποιήσει για λόγους προώθησης.
 • Οποιαδήποτε συναυλία δώσει κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα μπορεί, χωρίς πληρωμή, να ηχογραφηθεί/μαγνητοσκόπηση και το Φεστιβάλ θα έχει το δικαίωμα να έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε τέτοια ηχογράφηση/μαγνητοσκόπηση και να την αναπαράγει, πουλήσει, ενοικιάσει και προσφέρει ή να την έκθεση προς πώληση, ενοικίαση, διανομή ή να τη χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί.

 

Δικαιώματα ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης , ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων. 

 

Οι συμμετέχουσες χορωδίες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση από τυχόν ηχογραφήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις των εκδηλώσεων και επιτρέπουν στους διοργανωτές την χρήση τους «κατά το δοκούν», προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι φεστιβαλικές ανάγκες κάθε διοργάνωσης.

 

Όροι συμμετοχής

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει οριστικά την 1η Ιουνίου 2021.

Το δικαίωμα συμμετοχής επιστρέφεται στις αιτηθείσες χορωδίες μόνο όταν δεν επιλεγούν από την Οργανωτική Επιτροπή για να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δεν επιστρέφεται.

Η αναπαραγωγή και η εκτέλεση χορωδιακών έργων προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η οργανωτική επιτροπή δεν είναι σε θέση να το ελέγξει αυτό και για αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκτέλεση έργων που δεν συμβαδίζουν με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τις συμμετέχουσες χορωδίες.

Η συμμετοχή στο φεστιβάλ, σημαίνει και την συνολική αποδοχή των παραπάνω όρων.

Η οργανωτική επιτροπή φέρει το δικαίωμα να αλλάξει κάτι από τον κανονισμό, μόνο σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί και ανυπέρβλητοι λόγοι.

 

Αίτηση συμμετοχής - 26ος Διεθνής Χορωδιακός Διαγωνισμός Χορωδιακής  Μουσικής