Διεθνείς Κριτικές Επιτροπές

XΟΡΩΔΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑ

1995

- Zahari Mednicarov BG

- Mihalis Adamis GR

- Vassileios Makridis GR

 

1996

- Zahari Mednicarov BG

- Mihalis Adamis GR

- Vassileios Makridis GR

- Marco Sofianopulo IT

 

1997

- Zahari Mednicarov BG

- Venno Laul EE

- Vassileios Makridis GR

- Marco Sofianopulo IT

 

1998

- Krikor Tshetinyan BG

- Venno Laul EE

- Vassileios Makridis GR

 

1999

- Zahari Mednicarov BG

- Vassileios Makridis GR

- John Fitzpatrick IE

 

2000

- Venno Laul EE

- Mihalis Adamis GR

- Vassileios Makridis GR

- John Fitzpatrick IE

- Ioan Oarcea RO

 

2001

- Krikor Tshetinyan BG

- Venno Laul EE

- John Fitzpatrick IE

 

2002

- Krikor Tshetinyan BG

- Venno Laul EE

- John Fitzpatrick IE

 

2003

- Krikor Tshetinyan BG

- Venno Laul EE

- John Fitzpatrick IE

 

2004

- Theodora Pavlovitch BG

- Venno Laul EE

- John Fitzpatrick IE

 

2005

- Theodora Pavlovitch BG

- Andreas Pylarinos GR

- John Fitzpatrick IE

 

2006

- Theodora Pavlovitch BG

- Volker Hempfling DE

- Andreas Pylarinos GR

 

2007

- Theodora Pavlovitch BG

- Eva Kollar HU

- John Fitzpatrick IE

 

2008

- Theodora Pavlovitch BG

- Valentin Stefanov GR

- John Fitzpatrick IE

 

2009

- Theodora Pavlovitch BG

- Marcin Tomczak PL

- Samuel Gordon US

 

2010

- Theodora Pavlovitch BG

- Valentin Stefanov GR

- John Fitzpatrick IE

 

2011

- Darena Krosneva - Stamenova BG

- Eva Kollar HU

- Lorenzo Donati IT

 

2012

- Valentin Stefanov GR

- Lorenzo Donati IT

- Voicu Popescu RO

 

2013

- Theodora Pavlovitch BG

- Valentin Stefanov GR

- John Fitzpatrick IE

 

2014

- Veneziela Naydenova CH

- Aggathagelos Georgakatos GR

- Ambrož Čopi SI

 

2015

- Antonis Kontogeorgiou GR

- John Fitzpatrick IE

- Lorenzo Donati IT

- Ambrož Čopi SI

 

2016

- Theodora Pavlovitch BG

- Ragnar Rasmussen ΝΟ

- Ambrož Čopi SI

- David Means US

- Miguel Angel Felipe US

 

2017

- Theodora Pavlovitch BG

- Ragnar Rasmussen ΝΟ

- Ambrož Čopi SI

- Urša Lah SI

- Pearl Shangkuan US

- Justin Smith US

 

2018

- Theodora Pavlovitch BG

- Klaus-Jürgen Etzold DE

- Katerina Vassilikou GR

- John Fitzpatrick IE

- Ambrož Čopi SI

- Jong-Won Park US

 

2019

- Theodora Pavlovitch BG

- Graeme Langager CA

- Klaus-Jürgen Etzold DE

- Marco Antonio García de Paz ES

- Kostis Konstantaras GR

- Katerina Vassilikou GR

- John Fitzpatrick IE

- Ambrož Čopi SI

 

2022

- Ambrož Čopi SI
- Theodora Pavlovitch BG
- Javier Busto ES
- Gary Graden SE
- Vytautas Miškinis LT
- Maria - Emma Melingopoulou GR
- Rosie Mastrosavva GR
- Angeliki Ploka GR