3ος Διεθνής Διαγωνισμός Μπαρτισλάβας , Ιούλιος 2016